Open Monumentendag in Almere

‘Boeren, burgers en buitenlui’ is het thema van Open Monumentendag 2017. Hoewel Almere nog geen officiële monumenten heeft, staat het wel vol met bijzondere gebouwen en zijn veel stedenbouwkundige experimenten in Almere gerealiseerd. Het verhaal over dit gebouwde erfgoed wordt verteld tijdens Open Monumentendag, die plaatsvindt in het tweede weekend van september. Als eerste aanzet zal Gerda Lenselink, werkzaam bij Deltares, op 30 maart tijdens een lezing in het Archeologiehuis ingaan op het thema van dit jaar in relatie tot Almere.

Landelijk nieuws